Obecné podmínky pro psaní příspěvků a komentářů na portálu TradersPool.cz

Pro ty kdo nemají rádi dlouhé čtení, tak ve zkratce:

RESPEKTUJTE A POMÁHEJTE OSTATNÍM! PROTO JSME TADY.

Pro ty kdo raději delší počtení:

 • Komentáře pod příspěvkem(v diskuzích) slouží výhradně k výměně názorů na témata daného článku/článku (diskuze). Je možno i prezentovat doplňující informace ke zveřejněným textům, obrázkům, či videím. Komentáře a diskuzní příspěvky proto mají být kultivovaným vyjádřením názoru daného uživatele a mají mít logickou spojitost se zveřejněnými (případně dotazovanými) informacemi.
 • Svůj dotaz, nové téma a/nebo příspěvek vkládejte vždy pouze do jednoho fóra či pod jeden příspěvek. Duplicity budou mazány.
 • Je zakázáno uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR.
 • Do příspěvků/ komentářů nepatří pomluvy, urážky, vulgární výrazy (a to ani náznakem), případně vyhrožování násilím. Pomluvou rozumíme tvrzení, které má potenciál poškodit, zaměřené na konkrétního jedince nebo skupinu, které autor svého příspěvku není schopen podložit jasným důkazem (fotografie, „momentka" jako jediný důkaz nepostačuje). TradersPool.cz také nebude tolerovat podněcování nenávisti k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel.
 • Je nepřípustné zveřejňování údajů o identitě jiné osoby, jejího jména, příjmení, adresy, telefonního čísla nebo jiného osobního údaje, pokud tento údaj není veřejně přístupný nebo nemá autor příspěvku k poskytnutí údaje doložitelné svolení.
 • Zakázáno je rovněž zneužívání příspěvků, diskuzí a komentářů k šíření reklamy nebo spamu, zejména uveřejňování odkazů, které nesouvisejí s tématem příspěvku/diskuze.
 • Redakce bude pečlivě posuzovat rovněž příspěvky ryze provokačního charakteru popřípadě popírající základy etiky.
 • Redakce si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vybrané příspěvky a komentáře pod články odstraňovat; informace o odstraněných příspěvcích ve vlákně zůstane, případně může být celé vlákno smazáno bez této informace.
 • Ve výjimečných případech může redakce přistoupit k zasáhnutí do komentáře. Ve většině případů se jedná o zásah do příspěvků, které jsou záměrně částečně přínosné a částečně osobní narážky. Redakce si vyhrazuje právo odstranit část, která není k tématu. Rozhodně však nebude měněn ostatní obsah příspěvku, či jeho smysl.
 • Komentáře pod příspěvky nemusí být zpřístupněny u každé zveřejněné informace, existující fórum nebo komentáře mohou být kdykoliv uzavřeny.
 • Redakce nebude v žádném případě obhajovat ani vysvětlovat důvod, proč byl příspěvek/diskuze smazán/a, popřípadě proč bylo pozastaveno/zrušeno celé vlákno. Příspěvky volající po vysvětlení smazání a komentující mazání budou automaticky smazány, opakované vkládání smazaných příspěvků je považováno za spam a uživatel, který tak činí, bude zablokován.
 • Vložení příspěvku, přidání komentáře pod příspěvek, případně vložení příspěvku do diskuze, je bráno jako automatický souhlas s těmito pravidly v jejich plném rozsahu.

Pokud s našimi pravidly nesouhlasíte, neregistrujte se, nepřihlašujte se, nepřispívejte.